EST | ENG | RUS

Maagaasi torujuhtme Balticconnector’i keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Kutsume asutusi ja avalikkust osalema maagaasi torujuhtme Balticconnector’i (edaspidi torujuhe) rajamise projekti keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul.

Vabariigi Valitsus algatas hoonestusloa menetluse 12.12.2013. a korraldusega nr 555 (kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/317122013006) Gasum Oy 14.05.2013. a taotluse alusel kavandatava torujuhtme rajamiseks Soome lahte. Hoonestusloa andmise ja torujuhtme rajamise või hoonestusloa andmata jätmise otsustaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul hoonestusloa menetluse kaudu on Vabariigi Valitsus.
KMH läbiviimise eesmärk on välja selgitada kavandatava tegevusega eeldatav kaasnev negatiivne keskkonnamõju ning võimalused selle vältimiseks või leevendamiseks.
Torujuhtme rajamise projekti otsustaja ning hoonestusloa andja on Vabariigi Valitsus, hoonestusloa menetleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Harju 11, 15072 Tallinn), kontaktisik Taivo Linnamägi (tel. 625 6439, e-post taivo.linnamagi[at]mkm.ee).
Projekti arendaja on Gasum Oy (Soome registrikood 0969819-3, asukoht Miestentie 1, P.O BOX 21, FI-02151 Espoo, Finland), kontaktisik projekti direktor Timo Kallio, tel. +358 500 723 650, e-post timo.kallio[at]gasum.fi, projekti konsultant on rahvusvaheline kontsern Ramboll (Eestis: Ramboll Eesti AS, registrikood 11255795), kontaktisik KMH juhtekspert Veronika Verš, tel. 698 8365, e-post veronika.vers[at]ramboll.ee.
 
KMH programmi avalik väljapanek toimub 10.02-07.04.2014. a ning sel ajal on võimalik materjalidega tutvuda:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Harju 11, 15072 Tallinn ja kodulehel  www.mkm.ee/teated);
Paldiski Linnavalitsuses (Rae tn 38, 76806 Paldiski ja kodulehel http://paldiski.ee/index.php?id=10533);
Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn ja kodulehel http://envir.ee/91540);
Ramboll Eesti ASi kodulehel: http://ramboll.ee/news.
 
KMH programmi avaliku arutelu toimumise aeg ja koht:
Torujuhtme projekti KMH programmi avalik arutelu toimub 15.04.2014. a algusega kell 17:00 Paldiski Vene Gümnaasiumis (Peetri 26, 76805 Paldiski) ja 16.04.2014. a algusega kell 17:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Harju 11, 15072 Tallinn, aatriumi saalis).
 
Avaliku arutelu eeldatav päevakava:
Sissejuhatus.
Projekti tutvustus, sh tehniline kirjeldus.
KMH programmi tutvustus.
Küsimused, arutelu.
 
Ettepanekute esitamise võimalused:
Arvamused, ettepanekud ja vastuväited KMH osas palume esitada kirjalikult hiljemalt 07.04.2014. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (Harju 11, 15072 Tallinn) või e-postiga (info[at]mkm.ee).
 
Kavandatud tegevuse lühikirjeldus ja eesmärk:
Torujuhe rajatakse Soome lahte ning see ühendab Soome ja Eesti gaasi ülekandesüsteemid. Torujuhtme rajamise eesmärk on riikide maagaasi tarnimise valikuvõimaluste, varustuskindluse ja gaasi regionaalse kättesaadavuse parandamine, samuti energiaülekannete töökindluse tagamine erinevate olukordade tarbeks nii Soomes kui ka Balti riikides. Kuna torujuhe läbib ka Soome majandusvööndit ja territoriaalvett, siis on Eesti ja Soome piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni (ehk Espoo konventsiooni) kohaselt nii päritolu- kui ka mõjutatav pool.
Eestis jõuab torujuhe maale Pakri poolsaarel Paldiski linna territooriumil (praegu on sobivateks kohtadeks Kersalu või Pakrineeme). Soomes jõuab torujuhe maale Inkoos.
Avamere torujuhtme asukoha ja marsruudi määramisel võeti arvesse torujuhtme pikkust, külgnevaid alasid, laevateid, riigikaitse aspekte, ankurdusalasid, geofüüsilisi tegureid ja merepõhja omadusi. Samuti arvestati olemasolevate gaasivarustussüsteemidega ning võimaliku regionaalse LNG terminali asukohaga. Soomes Inkoost lõuna pool paiknevas saarestikus uuriti kahte alternatiivset marsruuti, Eestis ühte marsruuti, mille kavandamisel kaaluti optimaalsemat marsruuti, mis vastab strateegilistele, tehnilistele, keskkonnaalastele ning majanduslikele kriteeriumidele. Lõplik torujuhtme marsruut määratakse kavandatava torujuhtme ümbruse, maabumispunktide ja maapealsete rajatiste kohta teostatavate uuringute, sh keskkonnamõjude hindamise tulemuste põhjal.
Torujuhtme aastane gaasi ülekandevõimsus on 2 miljardit m3 ja maksimaalne tunnivõimsus 300 000 m3. Eelprojekti kohaselt on avamere torujuhtme läbimõõt 0,508 m. Torujuhtme kavandatav kasutusaeg on u 50 aastat. Torujuhtme kavandatav ehitusaeg on 2016-2017. a ning kasutuselevõtt 2018. a.
Kõnealune KMH viiakse läbi koostöös Soomega, kellega ühine KMH programm koostati. Samuti koostatakse projektile üks KMH aruanne, mis käsitleb nii riikide kohalikke mõjusid kui ka võimalikke piiriüleseid mõjusid. Käesolev KMH programmi avalikustamine on ühtlasi ka piiriülese mõju hindamise avalikustamine. 
KMH ning selle käigus läbiviidavate uuringute tulemuste valmimise järel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil võimalik teha ettepanek Vabariigi Valitsusele hoonestusloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

Balticconnector projekti kirjeldus
Balticconnector projekti hoonestusloa taotlus ja seletuskiri 
Balticconnector Keskkonnamõju Hindamise Programm ja kokkuvõte

Ürituste kalender

E T K N R L P
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Viimased uudised

  • 15.12.2017 | Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda ja sõida järgmisel aastal Elroni rongiga soodsaltLoe edasi...
  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...