EST | ENG | RUS

PALDISKI LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE LINNAVARA VÕÕRANDAMISEKS – SUITSUPÄÄSUKESE TN 16:

1.                  Objekt: Paldiski linna omandis olevast kinnistust Pallase 6 (registriosa nr 11845302) jagamise tulemusel tekkiv kinnistu (katastritunnus 58001:001:0360, pindala 6 051 m², sihtotstarve - elamumaa 100%, asukoht Paldiski linn, Suitsupääsukese tn 16 )
2.                  Enampakkumise tingimused:
2.1 Kinnistu alghinnaks on üheksa tuhat seitsekümmend kuus eurot ja viiskümmend senti (9 076,50 €)
2.2 Enampakkumise osavõtutasu on ükssada kakskümmend seitse eurot ja kaheksakümmend kaks senti (127,82 €);
2.3 Enampakkumise tagatisraha 10% kinnistu alghinnast;
2.4 Kinnistu eest tasumine toimub rahas;
2.5 Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus õigusaktidega ning kellel ei ole Paldiski linna ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi ega kohalike maksude võlgnevust.
2.6 Esitatud kirjalikus pakkumises peab olema:
2.6.1 Koopia pakkuja isikut tõendavast dokumendist, Eestis registreeritud juriidilistel isikutel äriregistrikaardist registrikaardi väljavõte, välismaistel juriidilistel isikutel asukohariigis väljaantud registritunnistus või väljavõte vastavast registrist ning teised esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid (tõlgituna eesti keelde, juhul kui originaalid on teistes keeltes).
2.6.2 Enampakkumisest osavõtja kontaktandmed (postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress).
2.6.3 Kirjalikus pakkumises tuleb ära näidata vara eest pakutav hind numbrite ja sõnadega.
2.6.4 Enampakkumisest osavõtja on kohustatud pakkumises selgelt väljendama siduvat nõusolekut enampakkumises sätestatud enampakkumise tingimustega.
2.6.5 Pakkumine ei või olla tingimuslik.
2.7 Enampakkumise tulemused kinnitab Paldiski Linnavolikogu.
2.8 Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima Müüjaga notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu kahekümne (20) päeva jooksul arvates Paldiski Linnavolikogu otsusest enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta.
 
3. Enampakkumise läbiviimise aeg ja koht: pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 21.08.2017 kella 11:00-ks Paldiski Linnavalitsuse kantseleisse, aadressile Rae 38 Paldiski linn. Hilisemaid pakkumisi ei arvestata. Ümbrikul peab olema märgitud „Suitsupääsukese tn 16 kinnistu enampakkumine“. Avamine toimub 21.08.2017 kell 11:15 Paldiski Linnavalitsuse istungite saalis.
 
4. Objektiga tutvumine ja täiendav informatsioon: eelneval kokkuleppel Arvo Täks’iga tel  679 0604 või e-post arvo.taks@paldiski.ee 
 
5. Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasuda hiljemalt 21.08.2017  Paldiski Linnavalitsuse arveldusarvele EE452200001120109987. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Paldiski Linnavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 21.08.2017 kella 10:00-ks. Makse selgitusse märkida vastavalt „Suitsupääsukese tn 16 kinnistu enampakkumise osavõtutasu“ või „Suitsupääsukese tn 16 kinnistu enampakkumise tagatisraha“. Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha viie (5) tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtu tasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.
Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud Paldiski Linnavalitsuse arveldusarvele EE452200001120109987 hiljemalt kaks (2) tööpäeva enne notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist või olema kantud enne notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist tehingut tõestava notari deposiitarvele. Kõik notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud (s.h. notaritasu ja riigilõivu) tasub ostja. Müüdav vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse hiljemalt ühe (1) nädala jooksul pärast notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist.
Enampakkumine viiakse läbi Paldiski Linnavolikogu 18.01.2007 a määruse nr. 2 “Paldiski linnavara eeskiri” ja Paldiski Linnavolikogu 30.06.2017 otsuse nr 17 alusel.
 

Maatükk: Lepiku tn 13 - otsustuskorras

Katastriüksuse tunnus: 58001:003:0277 
Pindala: 1352m2
Sihtotstarve: 100% elamumaa
Täpsem info → Paldiski Linnavolikogu 21.12.2010 otsus nr 117

Maatükk: Sadama tn 36a - otsustuskorras

Katastriüksuse tunnus: 58001:005:0114 
Pindala: 36 048m2
Sihtotstarve: 100% sihtotstarbeta maa
Täpsem info → Paldiski Linnavolikogu 25.11.2010 otsus nr110

Maatükk: Sadama tn 24 - otsustuskorras

Katastriüksuse tunnus: 58001:002:0240 
Pindala: 2060m2
Sihtotstarve: 100% elamumaa
Täpsem info → Paldsiki Linnavolikogu 08.02.2007 otsus nr 11

Ürituste kalender

E T K N R L P
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Viimased uudised

  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...
  • 22.09.2017 | Soojusenergia müügihind Paldiskis langebLoe edasi...