„Korralik kodu on oluline iga Eesti inimese jaoks. Et saavutada sündimuse kasv ja Eesti rahvastiku positiivne iive, tuleb täna kasvavatele lastele tagada head elutingimused,“ sõnas minister Juhan Parts, kelle algatusel kodutoetuste jagamist 2008. aastal alustati.